آگهی مناقصه - تأمین نیروی انسانی جهت اجرای پروژه پل طبیعت - شرکت بهسازان آینده قزوین

فراخوان آگهی مناقصه (یک نوبته)

 

شرکت بهسازان آینده قزوین (وابسته به شهرداری قزوین) در نظر دارد به استناد مجوز هیئت مدیره به شماره 450/د/1398/30 مورخ 1398/07/14، انجام امور مربوط به تأمین نیروی انسانی جهت اجرای پروژه پل طبیعت را بوسیله پیمانکار دارای گواهی صلاحیت از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و گواهی صلاحیت ایمنی اشخاص حقوقی برای مدت یک سال شمسی از تاریخ 98/08/01 به انجام رساند.

لذا کلیه شرکت‌های دارای صلاحیت‌ می‌توانند حداکثر تا 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی جهت اطلاع از شرایط و دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی Qazvin.ir  و یا به واحد امور قراردادهای این شرکت واقع در میدان ارتش- ساختمان همیاری- طبقه 2- واحد 3 مراجعه نمایند.

  • تضمین شرکت در مناقصه: 1,200,000,000 ریال
  • هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

تلفن تماس: 5-33368404-028