آگهی مناقصه احداث دو پروژه - شرکت بهسازان آینده قزوین (وابسته به شهرداری قزوین)

آگهی مناقصه (یک نوبته)

شرکت بهسازان آینده قزوین (وابسته به شهرداری قزوین) در نظر دارد به استناد مجوز هیئت مدیره به شماره 320/د/1398/30 مورخ 98/03/01 پروژه‌های ذیل را به پیمانکاران واجد شرایط (دارای حداقل پایه 5 رشته ابنیه) واگذار نماید.

1

احداث فرهنگسرای مینودر(از پایان فونداسیون تا پایان سفت کاری)

2

احداث ایستگاه آتش نشانی شهرک دانش(بعد از سفت کاری تا پایان)

 

لذا کلیه شرکت‌های دارای صلاحیت‌ طبق اسناد آگهی می‌توانند حداکثر تا 10 روز از انتشار این آگهی جهت اطلاع از شرایط و دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی Qazvin.ir  یا سایت ملی مناقصات و یا به واحد امور قراردادهای این شرکت واقع در میدان ارتش- ساختمان همیاری- طبقه 2- واحد 3 مراجعه نمایند.

  • هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

تلفن تماس: 5-33368404-028