آگهی مناقصه خرید قطعات یدکی اتوبوس بنز 457 - شهرداری قزوین

فراخوان آگهی مناقصه خرید قطعات یدکی اتوبوس بنز 457

( به صورت یک مرحله­ ای – دو نوبته)

 

شهرداری قزوین در نظر دارد به استناد قانون برگزاری مناقصات عمومی دولتی نسبت به خرید قطعات یدکی اتوبوس بنز 457 از میان کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی (تأمین کنندگان داخلی معتبر و دارای مجوز احراز صلاحیت صنفی از مراجع و اتحادیه­های ذیصلاح) اقدام نماید، مدت تحویل کالا 20 روز می­باشد. واجدین شرایط می­توانند جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان انتشار آگهی نوبت دوم به آدرس اینترنتی www.qazvin.ir، یا سایت­ملی مناقصات و یا بصورت مراجعه حضوری به واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین مراجعه نمایند. ضمناً هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می­باشد.

میزان تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 2/700/000/000 ریال می­باشد.

نشانی: قزوین، خیابان شهرداری، شهرداری مرکز، تلفن: 5-02833227001 و02833239283

توضیح اینکه تأمین بودجه از محل اعتبارات عمرانی (دولتی) به صورت نقدی و اوراق خزانه اسلامی می­باشد.