آگهی مناقصه عمومی - طراحی، ساخت و اجراء پروژه ­های پل معلق عابر پیاده و قفس پرندگان شکاری

آگهی مناقصه عمومی
(به صورت دو نوبته – دو مرحله ­ای)

 

شهرداری قزوین در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومي نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت طراحی، ساخت و اجراء پروژه­ های پل معلق عابر پیاده و قفس پرندگان شکاری واقع در منطقه نمونه گردشگری بوستان ملی باراجین، با شرکت­های دارای صلاحیت اقدام نماید. متقاضیان می­توانند حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم جهت آگاهی و دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی Qazvin.ir؛ یا سایت ملی مناقصات و یا به واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین مراجعه نمایند.

. هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می­ باشد.

تلفن تماس: 33239283