آگهی مزایده عمومی (یک نوبته) 16 قطعه زمین

آگهی مزایده عمومی (یک نوبته)

 شهرداری قزوین در نظر دارد تعداد 16 قطعه زمین و ملک را با شرایط نقد و اقساط به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید.

ردیف

آدرس ملک

مساحت (متر مربع)

قطعه

پلاک ثبتی

کاربری

قیمت هر متر مربع (ریال)

قیمت کارشناسی کل (ریال)

شرایط پرداخت

1

ملاصدرا بلوار نخبگان شمال برج کسری روبروی کوچه نسیم 2

02/365

14

319/261 فرعی از 36 اصلی بخش 5

تجاری مسکونی

000/000/400/1

000/000/028/511

30درصد نقد الباقی 5 قسط  (5 ماهه)

2

ملاصدرا خیابان پیروزی شرقی خ پگاه خ آرسام

70/287

18

319/261 فرعی از 36 اصلی بخش 5

تجاری  خدماتی

000/000/650

000/000/005/187

50درصد نقد الباقی 5 قسط  (5 ماهه)

3

بلوار خرمشهر پشت سازمان تامین اجتماعی

72/251

5

7 فرعی از 65 اصلی بخش 4

مسکونی

000/000/220

000/000/378/55

50 درصد نقد الباقی 5 قسط  (5 ماهه)

4

بادامستان جنب شورای حل اختلاف زمینهای موقوفه مولاوردیخانی

90/335

83

موقوفه

تجاری مسکونی

000/000/250

000/000/975/83

50 درصد نقد الباقی 5 قسط  (5 ماهه)

5

بادامستان جنب شورای حل اختلاف زمینهای موقوفه مولاوردیخانی

30/180

84

موقوفه

تجاری مسکونی

000/000/270

000/000/681/48

50 درصد نقد الباقی 5 قسط  (5 ماهه)

6

بادامستان

75/164

3

1الی7 فرعی  از 3141 -اصلی

مسکونی

000/000/150

000/500/712/24

صد در صد نقد

7

آبادگران

(طبقه 1)

76/14

104

161/226 فرعی از 2216 اصلی

تجاری

000/000/450

000/000/642/6

50 درصد نقد الباقی 5 قسط (5 ماهه)

8

بازار سعادت

(طبقه 2-)

10/25

9

76/67 فرعی از 5210 اصلی بخش 2

تجاری

000/000/350

000/000/785/8

50 درصد نقد الباقی 5 قسط (5 ماهه)

9

بازار سعادت

(طبقه 2-)

60/27

3

73/67 فرعی از 5210 اصلی بخش 2

تجاری

000/000/300

000/000/280/8

50 درصد نقد الباقی 5 قسط (5 ماهه)

10

بازار سعادت

(طبقه 2-)

25

24

83/67 فرعی از 5210 اصلی بخش 2

تجاری

000/000/320

000/000/000/8

50 درصد نقد الباقی 5 قسط (5 ماهه)

11

آپارتمان خیابان فلسطین  غربی مابین میدان حسن پور و خیابان آبشار

37/82

10

26/15 فرعی از 222- اصلی

تجاری

000/000/130

000/100/708/10

صد در صد نقد

12

سعدی فرعی کوچه صنعتکار

75/33

-

باقیمانده پلاک ثبتی 567 اصلی بخش یک

تجاری

000/000/170

000/500/737/5

صد در صد نقد

13

ضلع شمال مجتمع نیایش

33/203

 

98 فرعی از 4 فرعی از 76 اصلی

مختلط

000/000/110

000/300/366/22

صد در صد نقد

یک دانگ مشاع از ششدانگ

14

خیابان شهید انصاری کوچه حکیما

40/98

1

2 فرعی  از 4001 -اصلی

مسکونی

000/000/110

000/000/824/10

صد در صد نقد

15

خیابان تبریز

روبروی هنرستان پروین

140

 

1 فرعی از 4552 اصلی و2 فرعی از 4554 اصلی و 4550 و 4551 اصلی و 4549 اصلی

مسکونی

000/000/140

000/000/600/19

صد در صد نقد

16

کوره ملی جاده قدیم تهران کوچه چهارم بن بست جنب سوله

108

316

301/159/158/156/182/165/117/116/115/114 فرعی از 66،65 اصلی

کارگاهی

000/112/211

000/000/800/22

صد در صد نقد

 
  1. کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت فایل اسناد، ارائه تصویر پرداخت تضمین شرکت در مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت، انصراف از شرکت  در مزایده،  بازگشایی فایل پاکات، اعلام به برنده، پذیرش برنده بودن، پرداخت تعرفه سامانه، ثبت اطلاعات پرداخت­ها در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir امکان پذیر می­باشد.
  2. شرکت­کنندگان در مزایده می­بایست فقط  از طریق کد کاربری و رمز عبور (توکن) و در زمان مشخص شده جهت دریافت اسناد اقدام نمایند و دریافت اسناد از طریق دیگری منتج به شرکت در مزایده نخواهد شد.

شرکت کننده می­بایست تا ساعت و تاریخ مشخص شده در اسناد ؛ پاکات "الف" و "ب" و پیشنهاد قیمت خود را در سامانه ثبت و بارگذاری نموده و اصل پاکت" الف" را نیز تا مهلت معین شده، به دبیرخانه شهرداری مرکز تحویل نماید. 

 علاقمندان به شرکت در مزایده می­بایست جهت اطلاع از نحوه ثبت­نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) به سایت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت­نام / پروفایل مزایده­گر مراجعه و با تلفن 021-41934 داخلی 5 تماس حاصل نمایند.

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می­باشد..

آدرس: قزوین ، خیابان شهرداری ، شهرداری مرکز