اطلاعات مناقصه عمومی یک مرحله ای :پروژه تعریض پل ارتباطی شهرک دانش به ناصر آباد

اطلاعات مناقصه عمومی یک مرحله ای  :پروژه تعریض پل ارتباطی شهرک دانش به ناصر آباد

 

 به شماره 6054/ص/1401/ 10مورخ 08/6/1401 

 

لینک مشاهده و دریافت اسناد: 2001005084000016

_https://etend.setadiran.ir/etend/index.action

 

 

     برگزاری مناقصه  صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)  می­باشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد، ارسال پیشنهاد قیمت،  انصراف از شرکت در مناقصه ، بازگشایی فایل پاکت ها ، اعلام به برنده، پذیرش برنده بودن پرداخت تعرفه سامانه ، ثبت اطلاعات پرداختهای تظامین در بستر سامانه امکان پذیر است.

مهلت زمانی دریافت اسناد:

از ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 09/06/1401

تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 16/06/1401

مهلت ارائه پیشنهاد:

تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخه 27/06/1401

زمان گشایش پاکت­ها:

ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 28/06/1401

توضیحات: تامین اعتبار این مناقصه با استفاده از تسهیلات صندوق شکوفایی و بر اساس مجوز شورای اسلامی شهر طی  نامه شماره 1497/1400/22 مورخ  16/11/1400 می­باشد. 

 
توجه:  برای شرکت در مناقصه می­بایست در سامانه مذکور ثبت نام صورت پذیرد. جهت راهنمایی با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایید.