اطلاعات مناقصه عمومی : انجام پروژه اصلاح دریچه¬ها و منهول¬های سطح شهر قزوین

اطلاعات مناقصه عمومی : انجام پروژه اصلاح دریچه­ها و منهول­های سطح شهر قزوین

 

 به شماره 4762/ص/1401/ 10مورخ 06/05/1401 

 

لینک مشاهده و دریافت اسناد: 2001005084000013

_https://etend.setadiran.ir/etend/index.action

 

 

     برگزاری مناقصه  صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)  می­باشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد، ارسال پیشنهاد قیمت،  انصراف از شرکت در مناقصه ، بازگشایی فایل پاکت ها ، اعلام به برنده، پذیرش برنده بودن پرداخت تعرفه سامانه ، ثبت اطلاعات پرداختهای تظامین در بستر سامانه امکان پذیر است.

 

مهلت زمانی دریافت اسناد:

از ساعت 13:00 روز دو­شنبه مورخ 10/05/1401 تا

 ساعت 13:00روز سه شنبه مورخ 18/05/1401

مهلت ارائه پیشنهاد:

حداکثر تا ساعت 13:00 ظهر روز شنبه مورخه 29/05/1401

زمان گشایش پاکت­ها:

در ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 30/05/1401

 

 

توجه:  برای شرکت در مناقصه می­بایست در سامانه مذکور ثبت نام صورت پذیرد. جهت راهنمایی با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایید.