انجام خرید و اجرای سیستم روشنایی جهت پروژه یادگار امام ( ره )

اطلاعات مناقصه عمومی : انجام خرید و اجرای سیستم روشنایی جهت پروژه یادگار امام ( ره )

 

 به شماره 4371/ص/1401/ 10مورخ 29/04/1401 

 

لینک مشاهده و دریافت اسناد: 2001005084000012

_https://etend.setadiran.ir/etend/index.action

 

 

     برگزاری مناقصه  صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)  می­باشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد، ارسال پیشنهاد قیمت،  انصراف از شرکت در مناقصه ، بازگشایی فایل پاکت ها ، اعلام به برنده، پذیرش برنده بودن پرداخت تعرفه سامانه ، ثبت اطلاعات پرداختهای تظامین در بستر سامانه امکان پذیر است.

زمان انتشار در سایت تدارکات الکترونیکی دولت:  از ساعت 10 صبح  روز چهار شنبه مورخ 05/05/1401  تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 11/05/1401

مهلت دریافت از سایت الکترونیکی دولت:  تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 11/05/1401

مهلت بارگذاری پاکات "الف" و "ب" و "ج" در سامانه و ارائه پاکت "الف" به دبیر خانه مرکز شهرداری قزوین حداکثر تا ساعت 13 ظهر روز شنبه مورخه 22/05/1401

تاریخ بازگشایی مناقصه : ساعت در ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 23/05/1401

شماره مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 2001005084000012

 

 

توجه:  برای شرکت در مناقصه می­بایست در سامانه مذکور ثبت نام صورت پذیرد. جهت راهنمایی با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایید.