اطلاعات مناقصه عمومی : خرید 20 دستگاه دوربین نظارت تصویری BOSCH مدلAUTODOME IP STARHIGHT 7000i HD(1080P) با مشخصه NDP-7512-Z30K-VG4-A-PA2 به همراه پایه و متعلقات؛

اطلاعات مناقصه عمومی : خرید 20 دستگاه دوربین نظارت تصویری BOSCH مدلAUTODOME IP STARHIGHT 7000i HD(1080P)  با مشخصه NDP-7512-Z30K-VG4-A-PA2 به همراه پایه و متعلقات؛

 

 به شماره 3082/ص/1401/ 10مورخ 26/03/1401 

 

لینک مشاهده و دریافت اسناد:

_https://etend.setadiran.ir/etend/index.action

 

 

     برگزاری مناقصه  صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)  می­باشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد، ارسال پیشنهاد قیمت،  انصراف از شرکت در مناقصه ، بازگشایی فایل پاکت ها ، اعلام به برنده، پذیرش برنده بودن پرداخت تعرفه سامانه ، ثبت اطلاعات پرداختهای تظامین در بستر سامانه امکان پذیر است.

زمان انتشار در سایت تدارکات الکترونیکی دولت:  از ساعت 13 روز  دو شنبه مورخ 30/03/1401

مهلت دریافت از سایت الکترونیکی دولت:  تا ساعت 13  روز شنبه  مورخ 04/04/1401

مهلت بارگذاری پاکات "الف" و "ب" و "ج" در سامانه و ارائه پاکت "الف" به دبیر خانه مرکز شهرداری قزوین تا ساعت 13  روز سه شنبه مورخ  14/04/1401

تاریخ بازگشایی مناقصه : ساعت 9صبح روز چهار شنبه   مورخ 15/04/1401

شماره مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 2001005084000007

توجه:  برای شرکت در مناقصه می­بایست در سامانه مذکور ثبت نام صورت پذیرد. جهت راهنمایی با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایید.