اطلاعات مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تعیین پیمانکار حفظ و نگهداری منطقه نمونه گردشگری بوستان ملی باراجین

 

اطلاعات مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تعیین پیمانکار حفظ و نگهداری منطقه نمونه گردشگری بوستان ملی باراجین

 به شماره 2641/ص/1401/10  مورخ 17/03/1401 

لینک مشاهده و دریافت اسناد:

_https://etend.setadiran.ir/etend/index.action

 

 

     برگزاری مناقصه  صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)  می­باشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد، ارسال پیشنهاد قیمت،  انصراف از شرکت در مناقصه ، بازگشایی فایل پاکت ها ، اعلام به برنده، پذیرش برنده بودن پرداخت تعرفه سامانه ، ثبت اطلاعات پرداختهای تظامین در بستر سامانه امکان پذیر است.

زمان انتشار در سایت تدارکات الکترونیکی دولت:  از ساعت 13:30   روز شنبه مورخ 21/03/1401

مهلت دریافت از سایت الکترونیکی دولت:   از  ساعت 13:30  روز شنبه مورخ 21/03/1401  تا ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 26/3/1401

مهلت بارگذاری پاکات "الف" و "ب" و "ج" در سامانه و ارائه پاکت "الف" به دبیر خانه مرکز شهرداری قزوین تا ساعت 13:30  روز یکشنبه مورخ  05/04/1401

تاریخ بازگشایی مناقصه : ساعت 9صبح روز دوشنیه  مورخ 06/04/1401

شماره مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت :2001005084000006

توجه:  برای شرکت در مناقصه می­بایست در سامانه مذکور ثبت نام صورت پذیرد. جهت راهنمایی با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایید.