اطلاعات مزایده فروش 18 قطعه زمین به صورت نقد و اقساط