ام و نام خانوادگی:مجتبی انتظاری

مدرک تحصیلی:کارشناسی

مسئولیت فعلی: سرپرست اداره ارتباطات و امور بین الملل

تاریخ تولد:1363

سوابق خدماتی:

مدیر روابط عمومی و رسیدگی به شکایات شورای اسلامی شهر قزوین

دبیر کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهر قزوین(شورایاری ها، فرهنگی، پیگیری و نظارت)

کارشناس اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات شهرداری قزوین

سرپرست اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات شهرداری قزوین

سرپرست اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قزوین