اين قلعه مربع شکل و با ابعاد تقريبي حدودهفتاد متر با خشت هاي سي سانتي متري ساخته شده است اين بنا دو طبقه دارد  طبقه فوقاني آن از يک تالار چليپايي و اتاق هايي در اطراف تشکيل شده و طبقه زيرين آن شامل يک شبکه ره هاي ارتباطي است برخي اين قلعه را از بقاياي مدينه موسي که امر موسي الهادي خليفه عباسي در سال 168ه . ق بنا شد و برخي ديگر آن را منسوب به ميمون بن عون کاتب مي دانند سفالينه هاي به دست آمده قدمت بنا را تنها تا دوره آل بويه به عقب مي برد.

اين قلعه در انتهاي خيابان سلامگاه و روبروي در شرقي امامزاده حسين قرار دارد.