بازدید مریم ایمانیه، همسر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و رئیس انجمن همسران دیپلمات های وزارت امور خارجه و هیات همراه از جاذبه های گردشگری قزوین