نشست مشترک سفیر بوسنی و هرزگوین در ایران با سرپرست شهرداری، رییس و اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهری قزوین