نشست صمیمانه ی مهدی صباغی شهردار قزوین با همرزمان دوران دفاع مقدس