افتتاح پروژه های شهرداری قزوین به مناسبت هفته دولت