دیدار شهردار، رییس و اعضای شورای شهر با رییس صدا و سیمای مرکز قزوین