نشست خبری و ضیافت افطار شهردار قزوین با اصحاب رسانه