امامزاده اسماعيل فلار از نوادگان امام موسي کاظم(ع) است که در35 کيلومتري قزوين- رازميان مرکزبخش رودبار شهرستان واقع شده است. از بناي قديمي امامزاده چيزي باقي نمانده است و بنايي که درحال حاضر پا برجاست با کمک اداره اوقاف و اهالي روستايي ساخته شده است. اين امامزاده از زيارتگاههاي مشتاقان اهل بيت مي باشد و هر ساله زائرين زيادي به خصوص در ايام محرم دارد که از مکانهاي دور و نزديک به زيارت اين امامزاده مي آيند.