پروژه هاي شهرداري در سال 1390

 

تقاطع هاي غيرهمسطح

 

 

تقاطع غيرهمسطح 7 دي (نادري)

 

 

 

تقاطع غيرهمسطح 9دي (عمران)

 

 

 

تقاطع غير همسطح نصر

 

 

 

تقاطع غير همسطح مطهري1

 

 

 

تقاطع غيرهمسطح امام علي(ع)

 

 

 

تقاطع غير همسطح سرداران

 

 

 

تقاطع غير همسطح صياد شيرازي

 

برج هاي تجاري و مسکوني

 

 

برج مسكوني پونك

 

 

 

برج تجاري حكم آباد

 

 

 

برج مسكوني مينودر- الهيه

 

 

 

برج مسكوني بادامستان

 

 

 

برج تجارت (ميدان ميرعماد)

 

 

 

پروژه مسکوني- تجاري مطهري

 

 


 پروژه هاي سرمايه گذاري شهرداري

 

 

پاركينگ طبقاتي بوعلي

 

 

 

استخر سرپوشيده و تالار شهر

 

 

 

شهربازي

 

 

بوستان ها

 

 

بوستان آفرينش

 

 

 

فاز دوم بوستان بانوان

 

 

پروژه هاي ديگر

 

 

احداث كارخانه هاي  آسفالت 120 و  160 تني شهرداري قزوين

 

 

 

واحد دفن مهندسي و بهداشتي پسماند (لندفيل) ، مجتمع محمدآباد

 

 

 

مركز پيشرفته كنترل ترافيك شهرداري قزوين

 

 

 

پل صياد شيرازي

 

 

 

كمربندي شرق

 

 

 

ادامه اجراي بلوار شهيد انصاري شرقي

 

 

 

المان ميدان مينودر

 

 

 

ساماندهي ورودي هاي شهر

 

 

 

مجموعه فرهنگي و مركز نشر آثار امام خميني

 

 

 

فاز دوم آرامستان حسيني