در بازدید رئیس شورای اسلامی شهر قزوین از پروژه مجتمع مکانیکی در پایانه مسافربری آزادگان بر تسریع در اجرای آن تاکید شد

حکمت اله داودی، رئیس شورای اسلامی شهر قزوین به همراه علی محمدحسینی، مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری قزوین، از پروژه احداث مجتمع مکانیکی در پایانه مسافربری آزادگان بازدید کردند.

12/2/2019

یک دستگاه صفحۀ نمایشگر در سالن انتظار مراجعین سازمان تاکسیرانی نصب شد

اسماعیل عرشیان، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از نصب یک دستگاه صفحه نمایشگر در سالن انتظار مراجعین سازمان تاکسیرانی به منظور اطلاع رسانی درباره خدمات و تفاهم نامه های...

11/25/2019