هزار و پانصد تاکسیران در دوره های آموزشی سازمان تاکسیرانی در سال گذشته شرکت کردند

اسماعیل عرشیان، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از حضور و شرکت فعال 1500 تاکسیران اعم از خطی، گردشی، خودروهای سرویس مدارس و آژانس های تاکسی تلفنی در دوره های آموزشی...

4/28/2019

انتصاب مدیر نوسازی و تحول اداری شهرداری قزوین به عنوان عضو کارگروه ارزیابی عملکرد شهرداری ها ی کشور

در حکمی از سوی مدیرکل ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان شهردرای‌ها و دهیاری‌های کشور، مهدی شهسواری، مدیر نوسازی و تحول اداری شهرداری قزوین به‌عنوان عضو کارگروه ارزیابی عملکرد...

4/27/2019