پروژه اصلاح هندسی تقاطع آیت الله طالقانی-آیت الله مدرس به بهره برداری رسید

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: پروژه اصلاح هندسی تقاطع آیت الله طالقانی-آیت الله مدرس پروژه جامعی شامل اصلاح هندسی تقاطع، مناسب سازی پیاده رو و جابجایی چراغ...

9/1/2019