ميمون قلعه در جنوب شهر قزوين قرار دارد.اين قلعه در دو طبقه با دهليزهاي عمود بر هم و اتاق‌هاي جانبي ساخته شده است که گنبد ميانيش فرو ريخته و بقايايي از 8 برج آن باقي است.اين قلعه بنايي است مربع شکل به ابعاد تقريبي 70 در 70 متر که از خشت‌هاي 30 در 30  سانتيمتر با ملاط شفته ساخته شده است.طبقه زيرين ميمون قلعه از خاورتپه با سه تونل به باختر تپه منتهي مي‌شود و يک تونل شمالي - جنوبي اين تونل‌ها را به هم متصل مي‌سازد.برخي از سفالينه‌هاي به دست آمده در قلعه نشان از کاربرد آن تا دوره آل بويه دارد.در اين قلعه هيچ اثري از ميمون نيست. درباره اسم اين قلعه مي‌گويند در دوره بني عباس، هارون‌الرشيد - که بعد از برادرش به خلافت رسيد - در راه سفر به خراسان وارد قزوين شد و دستور داد مسجدي در آن شهر بسازند و ديواري هم به دور شهر بکشند.بعد از آن، مبارک ترک - که يکي از غلامان آزاد شده توسط مامون يا معتصم بود - در آنجا قلعه‌اي ساخت و اين قلعه به مبارک قلعه مشهور شد و چون مبارک و ميمون مترادف هستند، در طول زمان به ميمون قلعه تغيير پيدا کرده .اين قلعه 2 طبقه است و بررسي‌هاي باستان‌شناسي نشان مي‌دهد که از طبقه پاييني - که زير زمين است - به عنوان زندان استفاده مي‌شده است. تصور زنداني‌شدن در چنين مکاني هم انسان را به وحشت مي‌اندازد