شعبان طاووسي (کابوک)بنيانگذار هيپنوتيزم نوين در ايران.
 
استاد شعبان طاووسي (کابوک) Shaeban Tavoossi - KABOK افشاء کنند? حوادث سال 1371ش/1992م - نيز در اواخر مهر يا اوائل آبانماه 1371 ش توسّط عوامل تروريستي انگلستان - احتمالاً با تزريق سمّ - به قتل رسيده است.خلاصه اي از زندگينامه کابوک پدر هيپنوتيزم  نوين ايران
شعبان طاوسي معروف به كابوك در سال 1312 در قزوين متولد شد . قبل از يك سالگي بعلت ورشكستگي پدر خانواده او مجبور به ترك وطن خود گشته و به تهران كوچ نمودند . در سن 6 سالگي بعلت فوت پدر ، خانواده چهار نفري او كه شامل مادر ، خواهر 11 ساله و برادر 3 ساله و خود او بودند در تهران بدون سرپرست مانده و همزمان با شروع جنگ جهاني دوم با وجود فقر و گرسنگي و تنهايي و آوارگي دوران كودكي و نوجواني كابوك در نهايت سختي و مشقت و تنگدستي سپري گشت .
در 14 سالگي مسئوليت نگهداري و سرپرستي خانواده اش را رسما بعهده گرفت ، اگر چه قبل از آن هم در اين امر بي مسئوليت نبوده است .
كابوك ضمن سر پرستي خانواده خود مجبور بود كه شبها درس بخواند و روزها جهت امرار معاش خانواده اش تلاش كند . بالاخره در سال 1333 به دانشكده حقوق راه يافته و در سال 1337 موفق به اخذ گواهينامه ليسانس حقوق از دانشگاه تهران گرديد .
در بهمن ماه همان سال وارد ارتش شد . و ده سال بعد ، فوق ليسانس خود را دريافت نمود و ضمنا در همين دوران به مطالعه و آزمايش در مورد هيپنوتيزم مشغول بود .
در بهمن ماه 1358 از ارتش بازنشسته شد و بالاخره توانست از آمريكا گواهينامه روانشناسي هيپنوتيزم را دريافت نمايد و عضو سازمان بين المللي هيپنوتيزم حرفه اي امريكا شود . استاد کابوک هيپنوتيزم را از اساتيد برجسته هيپنوتيزم همچون آرونز در امريکا فرا گرفت که از بزرگان هيپنوتيزم معاصر جهان است. او از نيويورك گواهينامه " يوگا " دريافت نمود و در سال 1356 به امريكا دعوت شود و در رديف بزرگترين متخصصين هيپنوتيزم حرفه اي جهان قرار گرفت. او صاحب نظريه ويژه اي است كه معتقد است اين عقيده و نظر ايشان اجبارا جهانگير خواهد شد ، تا ببينيم چه زايد زمان . کتابهاي متعدد تاليف شده توسط کابوک هنوز هم مورد استفاده اساتيد،دانشجويان و علاقه مندان به دانش هيپنوتيزم است.
او تا زمان حياتش با کتابها ، مصاحبه ها و همايشهاي هيپنوتيزم ، علم و دانش  هيپنوتيزم را در ايران به خوبي معرفي کرد و شاگردان خوبي از جمله دکتر ساعد احمدي را در اين دانش تربيت کرد. علم روانشناسي و هيپنوتيزم مديون شعبان طاووسي (ملقب به کابوک) است.اميدواريم اساتيد و دانشجويان اين رشته قدردان و قدرشناس اين دانشمند بزرگ باشند.
استاد کابوک در سال 71 به صورت ناگهاني و مشکوک وفات يافتند.برخي معتقدند که کابوک بعد از افشاگريها در مورد استعمار پير انگليس در برخي از ترورها ، به قتل رسيده است .