بازدید هدایت اله جمالی پور استاندار، سیاوش طاهرخانی شهردار و حکمت اله داودی رئیس شورای اسلامی شهر قزوین از سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و سی و سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران