نام مهمان پذير نام مدير درجه آدرس تلفن
مركزي (تبریزی) علی اصغر باقری 1 قزوين،خيابان امام خميني(ره) 33242496-09102912207
گلشن اسحق منصوريان 1 قزوين،خيابان امام خميني(ره) 2222683-9192811630
فردوس ابوالفضل طاهرنژاد 3 قزوين،خيابان امام خميني(ره) 2223689-9125827659
بوعلي محمد مشكين آبادي 1 قزوين،تقاطع بوعلي- سعدي 2223329-9127197186
حقيقت داوود مشكين آبادي 3 قزوين،خيابان امام خميني(ره) 2221376-9125825679
طالقاني اصغر خاكساران 2 قزوين،خيابان طالقاني 2224239-9352554798
باقري پرويز باقري 1 قزوين،خيابان امام خميني(ره) 2224603-9126813821
شهبندر حسين اصفهاني 3 قزوين،خيابان مولوي 2238464-9125817483
ابريشم وحيد نصرت آقايي ممتاز قزوين ، چهارراه منتظري 5-2578181-9121810348
فرد باسين 3 قزوين،خيابان امام خميني(ره) 2228383
نوژه حسن محمدي 2 آوج، خيابان امام خميني(ره) 4622527-0282 - 9123821021
قائم فتاح سامه 2 بوئين زهرا، خيابان طالقاني 4223325-0282 - 9123815582
گلستان حسين رحماني 3 تاکستان روبروي شهرداري 5226119-0282 - 5224097-0282-9191906302