قز قلعه در 20 کيلومتري شهرستان تاکستان و در کنار روستاي آبکلو قرار دارد.اين قلعه بر فراز کوه سنگي قرار دارد که از کيلومترها دورتر قابل مشاهده است.اين قلعه از 3 طرف به پرتگاه‌هاي عميق منتهي مي‌شود و تنها راه ورود به آن از سوي جنوب است.ديواره بلندي که با سنگ لاشه و ملاط برآمده که از استحکام و پايداري اين دژ دفاعي حکايت دارد.چشم‌انداز وسيع و اشراف بر تمام دشت گسترده قزوين، ترکيب شگفت‌آور سنگ لاشه با آجر، فرورفتگي‌ها و برجستگي‌هاي موزون در سطح ديواره قلعه، تزئينات بسيار زيباي مقرنس و طرح‌هاي ديگر ازجمله ويژگي‌هاي قزقلعه به شمار مي‌آيند.قز قلعه از جمله آثار اواخر دوره ساساني يا اوايل اسلام است که همچنان پابرجا مانده‌اند.