دهکده بزرگ طبيعت - بوستان ملي باراجين

تاريخ شروع عمليات : اواخر سال 89

تاريخ خاتمه قرارداد : اسفندماه سال 92

مکان پروژه: واقع در بوستان ملي باراجين

مساحت پروژه : به مساحت حدودا" 70000 مترمربع مي باشد.

آورده شهرداري :

الف : محوطه محصور با سنگ مالن

ب : محل سكونت حيوانات اهلي و گوزن ها

ج : پياده رو ها و معبرها

د : ساختمانهاي اداري ، كافي شاپ ،دامپزشكي ، رستوران قرنطينه 

و : آلاچيق ها

ر : قفس خزندگان – قفس پرندگان شكاري و ساير پرندگان – مزرعه و ساير

ذ : انشعابات آب و برق و گاز و تلفن

ط : آبگيرها و دكه ها و...

آورده سرمايه گذار :

الف : مجوز نگهداري از حيات وحش موجود در كرج و انتقال آن به دهكده طبيعت با همكاري شهرداري .

ب : انتقال حيوانات شامل : پرندگان و چهارپايان و خزندگان