واحد دفن مهندسي و بهداشتي پسماند (لندفيل ) مجتمع محمد آباد

 

هدف : دفن مهندسي و بهداشتي مواد دوريختني غير قابل مصرف از خط جدا سازي و پردازش و يا به صورت باي پس ( bypass ) ، كنترل و كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي ، جمع آوري و تصفيه شيرابه ها ، جلوگيري از آلودگي آبهاي زير زميني
اعتبار : 70 ميليارد ريال
شرح عمليات : مطالعه ، طراحي ، جانمايي ، خاكبرداري ، حمل خاك ، بررسي رقم هاي ارتفاعي ، شيب بندي و كارگزاري لايه هاي غير قابل نفوذ ( رس كوبيده و بتوفيكس ) كارگزاري لوله هاي جمع آوري شيرابه و ايجاد لايه محافظ
كار فرما : سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري قزوين
مجري طرح : شركت سازندگي انصار
طراحي : شركت فرا تحقيق سپاهان
دستگاه نظارت : حوزه معاونت فني و عمراني شهرداري
مدت اجراي طرح : 12 ماه