فراخوان عمومي سرمايه گذاري و مشارکت 

فراخوان عمومي سرمايه گذاري و مشارکت

پروژه هاي شهرداري قزوين

شهرداري قزوين با تدبير در ترسيم افق هاي پرافتخار و اميد به آينده اي روشن براي شهري ايده آل، آماده استقبال از سرمايه گذاران متعهدمي باشد.

شهرداري قزوين در نظر دارد اجراي تعدادي از پروژه هاي شهر را به روش سرمايه گذاري مشارکتي به افراد حقيقي و حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد.

آخرين مهلت جهت اعلام آمادگي و ارائه پيشنهادات از تاريخ نشر آگهي به مدت 15 روز مي باشد و سرمايه گذاران علاقمند مي توانند جهت دريافت اطلاعات لازم به معاونت سرمايه گذاري و مشارکت شهرداري قزوين مراجعه نمايند.

نشاني پستي: قزوين- خيابان پادگان- روبوري لشگر 16 زرهي- ساختمان همياري واحد8- معاونت سرمايه گذاري و مشارکت شهرداري قزوين    

شماره تلفکس: 3367240 – 3360817 – 0281

نشاني سايت: http://www.Qazvin.IR

http://invest.qazvin.ir

ايميل: Sarmayehgozari222_Qazvin@yahoo.com

NaserGanji@Qazvin.ir

 چاپ در روزنامه هاي ايران و ولايت

تاريخ چاپ نوبت اول(تک نوبته) : 1392/12/04

اداره روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري قزوين

روابط عمومي معاونت سرمايه گذاري و مشارکت شهرداري فزوين

 

noori
دريافت اسناد