بيوگرافي شهردار قزوين

 

نام و نام خانوادگي: مسعود نصرتي

متولد : 1347 قزوين

 

تحصيلات : دکتراي شهرسازي - گرايش جغرافيا و برنامه ريزي شهري    

كارشناسي ارشد مديريت دولتي (دانش آموخته موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي- 1382)

مهندسي عمران– عمران(دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه-1377)

                       

شروع فعاليت در شهرداري قزوين- 1370 (24 سال سابقه فعاليت در حوزه مديريت شهري)

·         مسئول شهرسازي مناطق 1و 2 و 3 شهرداري قزوين

·         معاونت شهرداري منطقه 3

·         شهردار منطقه 3 قزوين – سه سال

·         شهردار منطقه 2 قزوين -سه سال

·         مدير عامل سازمان نوسازي وبهسازي شهر قزوين - يك سال

·         مديريت شهرسازي شهرداري قزوين- 1 سال

·         معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين – 5 سال

·         شهردار قزوين از تاريخ 88/01/18 تاكنون (به مدت 6 سال)

·         رئيس شوراي مركزي دانشگاه علمي كاربردي شهرداري قزوين- 3 سال

·     عضو هيات امناء و رييس مجمع جهاني شهر اسلامي برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد

·         رئيس هيأت امناء فرودگاه ويژه قزوين

·         نايب رئيس بنياد تعاون استان قزوين

·         عضو هيأت مديره سازمان همياري هاي استان قزوين

·         نايب رئيس شرکت عمران و مسکن سازان قزوين

·         عضو خانه رياضيات استان قزوين

·         عضو فعال مجمع شهرداران صلح جهاني در کشور ژاپن

·         رئيس شوراي سازمان فرهنگي و ورزشي شهرداري قزوين

·         رئيس هيأت کشتي استان قزوين

·         عضو هيأت فوتبال استان قزوين

·         چهره برتر اجتماعي استان منتخب سال 1391

·         معاونت عمراني امامزاده حسين (ع ) (چهارمين حرم اهل بيت در ايران).

·         نايب رئيس هيات امنا و و نايب رئيس هيات مديره موسسه فرهنگي منتظران مهدي (عج)

·         عضو هيات امنا موسسه فرهنگي خادم الزائرين شهداي قزوين

·         رئيس شوراي سياستگذاري تحقيق و توسعه شهرداري قزوين

·         مدرس و مشاور دانشگاه در رشته شهرسازي

·         عضويت در کميته و دبير مجمع شهري در تدوين سند توسعه شهريCDS

.     صاحب امتياز نشريه پيام شهر قزوين