بوستان بزرگ ملاخليلا

 

بوستان ملاخليلا به عنوان بزرگترين بوستان جنوب شهر قزوين با مساحت 6 هکتار ، در دل باغستان سنتي و با هدف حفظ و نگهداري باغستان سنتي و توسعه فضاي سبز شهري در جنوب شهر قزوين در دستور کار مديريت شهري قزوين قرار گرفت و به ثمر رسيد.

عمليات اجرايي احداث اين بوستان با رويکرد حفظ و احياء درختان کهنسال و تنومند  ، بکارگيري مصالح طبيعي ، استفاده از طراحي سنتي در احداث ابنيه ها آغاز گرديد تا  با بهره برداري از آن ، بخشي از کمبود فضاي سبز در  منطقه جنوبي شهر قزوين جبران و امکانات رفاهي و تفريحي مناسبي براي شهروندان فراهم آيد.

بوستان ملاخليلا ، با رعايت الزامات يک بوستان شهري بزرگ و با تکيه بر حفظ بافت سنتي باغستان و خلاقيت در بازسازي نمادهاي سنتي احداث شده و ويژگي هاي منحصر بفرد و کاربري هاي مختلف در زمينه هاي تفريحي ،آموزشي ، فرهنگي ، تجاري و اقامتي  ، آن را به مجموعه اي متفاوت و کم نظير در سطح کشور تبديل کرده است.

همچنين به لحاظ موقعيت خاص جغرافيايي و قرارگيري در مسير ورودي شهر ، بخش غربي آن به عنوان بوستان مسافر پيش بيني و  امکانات اقامتي  مناسبي براي پذيرايي از  مسافرين اختصاص يافته است.