مجموعه فرهنگي حضرت امام خميني (ره)

 

 

 

پروژه مجموعه فرهنگي امام خميني (ره) با اعتباري بالغ بر 23 ميليارد ريال با هدف اجراي مرکز نشر آثار امام خميني (ره) و خدمت رساني به    مردم با رويکرد فرهنگي و ارائه خدمات مختلف در حال اجرا است. زمين اين پروژه از سوي سازمان مسکن و شهرسازي واقع در خيابان شهيد  بابائي به اين امر اختصاص يافته است. پروژه فرهنگسرا در مهر ماه سال 1390 و در محدوده هرداري منطقه 2 آغاز به کار نموده و در طي 24 ماه  به بهره برداري خواهد رسيد. شرکت طرح و توسعه همياري به عنوان پيمانکار در اين پروژه فعاليت مي کنند.