Ï»Ï▒ϿϺÏ▒┘ç ┘àϺ Ï»Ï▒ϿϺÏ▒┘ç ┘àϺ

┘àϫϬÏÁϺϬ ┘ê ┘üÏ╣Ϻ┘ä┘èϬ┘çϺ ┘àϫϬÏÁϺϬ ┘ê ┘üÏ╣Ϻ┘ä┘èϬ┘çϺ

سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين فعاليت خود را در اين زمينه از سال 1394 با تاسيس کمپ حامي (واقع در کيلومتر 25 جاده ي قزوين وبويين زهرا) در جهت کنترل جمعيت سگ هاي بلاصاحب آغاز کرد.

فعاليت هاي سازمان عبارتند از :

شناسايي سگ هاي بي سرپرست شهري سگ هاي که توسط سامانه 137 گزارش داده شده است.

کمپ حامي پس از شناسايي سگ هاي بي سر پرست شهري اقدام به زنده گيري به وسيله دستگاه هاي مهار سگ يا پايپ(دستگاه بي هوشي) مي کند و حيوان را با رعايت ضوابط بهداشتي و ايمني در خودروي مخصوص که سگ هاي صيد شده قادر به خروج از آن نباشد به مرکز نگهداري (کمپ حامي) انتقال داده مي شود.

پس از جمع آوري سگ هاي ولگرد از سطح شهر و انتقال آنها به قفس نگهداري موقت در مرکز نگهداري ،عمليات معاينه و تشخص و تفکيک سگ هاي اصيل و سگ هاي آلوده زير نظر دامپزشک انجام مي شود سگ هاي که بيماري ندارند وارد سيکل عقيم سازي شده و سگ هاي که داراي بيماري هستند و يوتانايز ميشوند .

يوتانايز(مرگ با ترحم): جهت معدوم سازي سگ هاي بيمار ،ابتدا با تزريق عضلاني کتامين و اسپرومازين ،حيوان  بيهوش و سپس با تزريق ترکيبات بنروديازپين  وريدي بدون احساس هيچگونه دردي دچار مرگ مغزي ، قلبي و تنفسي مي شوند.

سگ هاي سالم در مرحله بعد انگل تراپي و واکسيناسيون مي شوند سپس توسط جراح و دامپزشک عقيم سازي صورت گرفته پس ازعمل جراحي داروي آنتي بيوتيک دريافت کرده و دورهي نقاهت سه روز را طي مي کنند و سپس پلاک گذاري شده و آماده واگذاري و رها سازي مي شوند.

 الويت انجام عمليات کنترل جمعيت سگ هاي بلاصاحب واگذاري آن به بخش خصوصي و تشکل هاي زيست محيطي مي باشد و کار گروه استان امکان سنجي لازم را جهت واگذاري عمليات به بخش خصوصي انجام و در صورت شناسايي بخش خصوصي و تشکل زيست محيطي واجد توانايي لازم از نظر تاميين نيروي انساني کار آمد، تجهيزات فني و غيره ، واگذاري پس از طي مراحل قانوني انجام خواهد شد. در غير اين صورت کار گروه استان نسبت به تعيين مناطق منسب اقدام مي نماييد.