دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۹

فدایی فر:

بخشی از معضلات ناحیه شهری آزادگان برطرف شد

کیومرث فدایی فر، مدیر منطقه دو شهرداری قزوین گفت: بخشی از معضلات ناحیه شهری آزادگان در بهمن ماه امسال برطرف شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین؛ فدایی فر با اشاره به مهم ترین اقدامات منطقه دو شهرداری قزوین در بهمن ماه سال 98 اظهار داشت: منطقه دو شهرداری قزوین در بهمن ماه امسال سعی کرده در دو ناحیه شهری شهید بابایی و آزادگان اقدامات مختلفی را در زمینه های عمرانی، خدماتی، فرهنگی و غیره انجام دهد.

وی گفت: در بهمن ماه امسال، منطقه دو شهرداری قزوین در ناحیه شهری آزادگان 10 مورد ترمیم و نصب دریچه و بیش از 17 متر ترمیم یا نصب پل فلزی انجام داده است.

فدایی فر خاطرنشان کرد: در این مدت، 110 متر مربع از معابر ناحیه شهری آزادگان نیز لکه گیری شده است.

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین تصریح کرد: در بهمن ماه، در این ناحیه شهری اقدامات مختلفی در زمینه ترمیم ترانشه معابر، پیاده روسازی، آسفالت و کفپوش، ترمیم و نصب و جداول و غیره انجام شده که امیدواریم سبب افزایش رضایت شهروندان شود.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط