دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

جهانگیری:

گذرگاه عابرپیاده چهارراه شهرداری مناسب سازی می شود

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: گذرگاه عابرپیاده چهارراه شهرداری به منظور بهبود کیفیت عبور و مرور مناسب سازی می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ جهانگیری گفت: مناسب سازی گذرگاه های عابرپیاده، به دلیل اهمیتی که در افزایش ایمنی تردد عابران پیاده دارد، بخش مهمی از پروژه های حوزه حمل و نقل و ترافیک شهرداری را شامل می شود.

وی عنوان کرد: براین اساس تعویض پوشش کف گذرگاه های عرضی تقاطع ها با کفپوش بتنی، با هدف بهبود کیفیت عبور و مرور عابران پیاده و همچنین تأکید بر رعایت محدوده مذکور توسط رانندگان وسایل نقلیه، در برنامه کاری سازمان قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: با توجه به ناهمواری سطح، روسازی آسفالت محدوده تقاطع اصلاح و روکش آسفالتی در این محدوده انجام می شود.

جهانگیری خاطرنشان کرد: شایان ذکر است به منظور تاکید بر رعایت چراغ راهنمایی توسط رانندگان وسایل نقلیه و عابران پیاده نورپردازی ویژه قبل از خطوط انجام می شود.

وی یادآور شد: استفاده از نورپردازی ویژه قبل از خطوط تأثیر بسزایی در آگاه سازی رانندگان و رعایت وضعیت چراغ راهنمایی ایفا می کند و به همین منظور سعی داریم، این پروژه در تمام تقاطع های سطح شهر اجرا شود.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط