دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

فدایی فر:

پروژه مناسب سازی و ایمن سازی معابر منطقه دو قزوین 80 درصد رشد فیزیکی داشته است

کیومرث فدایی فر ، مدیر منطقه دو شهرداری قزوین گفت: پروژه مناسب سازی و ایمن سازی معابر سطح شهر تا به امروز بیش از 80 درصد رشد فیزیکی داشته است.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین؛ فدایی فر گفت: در سال 98 منطقه دو شهرداری قزوین پروژه های عمرانی مختلفی را اجرا می کند که یکی از این پروژه ها پروژه مناسب سازی و ایمن سازی مسیرهای سطح شهر است.

وی افزود: این پروژه که قرارداد کاری آن به مدت 18 ماه منعقد شده، تاکنون بیش از 80 درصد رشد فیزیکی و بیش از 50 درصد پیشرفت ریالی داشته است.

فدایی فر خاطرنشان کرد: قراراد این پروژه در سال 97 منعقد شده که امیدواریم با تامین اعتبارات لازم بتوانیم طبق برنامه آن را تکمیل کنیم.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط