سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۶

عصارزاده:

از ابتدای سال جاری رای 15 پرونده حقوقی در منطقه سه شهرداری قزوین صادر شد

محمدابراهیم عصارزاده، مدير منطقه سه شهرداري قزوين گفت: در 6ماه اول سال جاری رای 15 پرونده حقوقی به ارزش40 میلیارد ریال به نفع و 4 پرونده حقوقی به ضرر سه شهرداری قزوین صادر شده است.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه شهرداری قزوین؛ عصارزاده افزود: بیش تر رای‌های صادره به نفع شهرداری است و این موضوع  عدم آگاهی بیشتر شهروندان از قوانین را نشان می‌دهد.

مدیر منطقه سه شهرداری بیشترین موضوعاتی که در واحد حقوقی منجر به تشکیل پرونده می‌شود را موضوعات کمیسیون ماده صد و تغییر کاربریهای زمین عنوان کرد.

وی عدم هماهنگی بین خواسته‌های مردم با قوانین جاری شهرداری و نداشتن قانون مدون به نفع مردم را از مشکلاتی عنوان کرد که باعث تشکیل پروندههای حقوقی می‌شود.

این مقام مسوول با بیان اینکه 40درصد از مردم از قوانین اطلاع ندارند و  این موضوع باعث ایجاد تخلف می‌شود، بیان کرد: باید به دنبال ارتقای سطح آگاهی شهروندان از قوانین باشیم که این مهم تاثیر خوبی در کاهش تشکیل پرونده های حقوقی خواهد گذاشت.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط