چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۰

پیله‌چی:

عملیات اجرایی پروژه آماده‌سازي بافت‌ باز منطقه سه شهرداري قزوين از 30 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است

پیله‌چی، معاون عمرانی منطقه سه شهرداري قزوين از پیشرفت 30 درصدی عملیات پروژه آماده‌سازي بافت‌ باز این منطقه خبر داد.

به گزارش روابط عمومي منطقه سه شهرداري قزوين؛ پیله‌چی گفت: به منظور پروژه آماده‌سازي بافت‌هاي باز این منطقه در سال جاری یک میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه در نظر گرفته شده است.  

وی بیان کرد: این میزان اعتبار شامل آماده سازی ناحیه اندیشه و عظیمه نمی شود و برای این دو ناحیه اعتبار جداگانه اختصاص پیدا کرده است.

وی گفت: عملیات عمرانی پروژه آماده‌سازي بافت‌ باز منطقه سه شهرداري قزوين در سال جاری اکنون در حال اجراست.

این مسئول با بيان اينکه پروژه آمادهسازي بافت‌هاي باز با هدف تشويق براي ساخت و ساز و صدور مجوز پروانه ساختماني است، افزود: منطقه سه داراي بافت‌هاي باز زيادي است، بر اين اساس هرساله طبق برنامه ريزي و اولويت اجراي اين پروژه برنامهريزي مي‌شود که برنامه‌ريزي امسال تا پايان سال جاري به پایان خواهد رسيد.

مديرمنطقه سه شهرداري قزوين گفت: آماده‌سازي بافت‌هاي باز بر اساس نياز شهروندان براي ساخت و ساز انتخاب و اولويت‌بندي مي‌شود.

پايان پيام.

تصاویر مرتبط