سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۸

کاظمی:

هدف از طرح جامع پدافند غیرعامل، ایجادپایداری در زمان بحران است

سید مهدی کاظمی، جانشین رییس ستاد مدیریت بحران شهرداری قزوین، گفت: هدف از اجرای طرح جامع پدافند غیرعامل ایجاد پایداری نسبی و تاب آوری شهر در شرایط اضطراری و بحرانی است.

به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین؛ کاظمی گفت: جلسه توجیهی طرح جامع پدافندغیرعامل در سطح شهر با حضور مشاور و ستاد مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شهرداری قزوین برگزار شد.

وی هدف از از اجرای طرح جامع پدافند غیرعامل را ایجاد پایداری نسبی و تاب آوری شهر در شرایط اضطراری و بحرانی عنوان کرد و افزود: امروزه پدافند مقدم بر بحران قرار دارد، از همین رو اجرای طرح جامع پدافند غیرعامل یک اقدام پیشگیرانه و اساسی است.

جانشین رییس ستاد مدیریت بحران شهرداری قزوین با بیان اینکه شهر قزوین به دلیل داشتن بافت فرسوده و آسیب پذیر شاهد اتفاقات زیادی است، خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح از مشاور انتظار می رود که تمام ظرفیت ها و زیرساخت های شهر قزوین را بررسی و آسیب شناسی نماید.

کاظمی در پایان تصریح کرد: ستاد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرداری قزوین تمام توان خود را برای اجرای یک طرح جامع و عملیاتی به اجرا خواهد گذاشت تا بتوانیم شاهد کمترین آسیب در نقاط مختلف شهر باشیم.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط