پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۲

کاظمی، معاون خدمات شهری شهرداری قزوین خبر داد؛

بازدید از آخرین اقدامات شهرداری قم در زمینه رفع سد معبر

سید مهدی کاظمی، معاون خدمات شهری شهرداری قزوین از بازدید پروژه‌های شاخص و آخرین اقدامات شهرداری قم در زمینه رفع سد معبر و ساماندهی مشاغل خبر داد .

به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین؛ کاظمی گفت: در راستای تبادل تجربیات و کسب آخرین اطلاعات ازعملکرد شهرداری قم  در زمینهٔ رفع سدمعبر و ساماندهی مشاغل شهری، جمعی از مدیرا ن شهرداری قزوین از پروژه ه های شاخص و آخرین اقدامات این شهر بازدید کردند.

معاون خدمات شهری شهرداری قزوین افزود: هدف از این بازدید تعامل در همکاری، تبادل اطلاعات و تجربیات  آشنایی با دست آوردها، اقدامات و برنامه های شهرداری قم در زمینه رفع تخلفات شهری و ساماندهی مشاغل شهری بود.

کاظمی اذعان کرد : در این بازدید ضمن دیدار با معاون خدمات شهری شهرداری قم و مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل از بازار خودرویی قم، شهرک صنوف و نیز اقدامات صورت گرفته در زمینهٔ جمع‌آوری و ساماندهی دست‌فروشان و رفع سد معبر در سطح شهر  بازدید به عمل آمد.

تصاویر مرتبط