سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

حافظی، مدیرعامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین :

طرح بوستان 2 هکتاری پونک برای اجرا تحویل منطقه سه شهرداری قزوین شد

محمداسماعیل حافظی ، مدیرعامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین از پایان طراحی بوستان پونک و تحویل آن به منطقه سه برای اجرا خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین؛ حافظی افزود: این پروژه برای اجرا تحویل منطقه سه شهرداری قزوین شده است.

حافظی خاطر نشان کرد: تأثیرات اساسی اجرای پروژه بر شهر قزوین عبارتند از افزایش سرانه فضای سبز ،حفظ درختان موجود و ایجاد سرزندگی و شادابی محلات است.

مدیرعامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین افزود : با توجه به احداث و بهره برداری بیمارستان در جبهه دیگری از بوستان، در بروزرسانی طرح جهت برقراری حفظ و آرامش مواردی چون قرارنگرفتن بازیگاه کودک در جنب فضای بیمارستان نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته شده است.

حافظی ادامه داد : با توجه به احداث و بهره برداری دبیرستان انرژی اتمی به عنوان سومین دبیرستان انرژی اتمی در سطح کشور در جبهه جنوبی این بوستان پیش بینی شده است و طراحی چند المان در رابطه با این موضوع در سطح پارک  در نظر گرفته می شود.

پایان پیام

تصاویر مرتبط