چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

ترابی، معاون سرمایه گذاری و مشارکت های اقتصادی شهرداری قزوین:

احداث پروژه شهرک بازیافت پسماند قزوین در مرحله ارزیابی نهایی است

علی رضا ترابی، معاون سرمایه گذاری و مشارکت های اقتصادی شهرداری قزوین گفت: با توجه به اینکه «غلبه بر آلودگی پلاستیک» شعار روز جهانی محیط زیست است، شهرداری در تلاش است که شهرک بازیافت پسماند را در قزوین احداث کند.

به گزارش روابط عمومی معاونت سرمایه گذاری و مشارکت های اقتصادی شهرداری قزوین؛ علیرضا ترابی در جلسه بررسی و ارزیابی پروژه شهرک بازیافت  پسماند که با حضور سرمایه گذار برگزار شد، گفت: اکنون آلودگی محیط زیست با پلاستیک، یک دغدغه جهانی است؛ بنابراین شعار اصلی امسال غلبه بر پلاستیک نام گذاری شده است که برای کاهش این معضل، باید در مصرف پلاستیک و بازیافت آن بازنگری شود.

ترابی با اشاره به تولید پسماندهای خانگی ادامه داد: بنابر آمارهای رسمی، روزانه در کشور 50 هزار تن پسماند خانگی و عادی در کشور و در قزوین نیز روزانه حدود 300 تن پسماند خانگی تولید می شود که ضرورت تفکیک از مبدأ بیش از پیش احساس می شود؛ از این رو باید در زمینه بازیافت آگاه سازی شود.

ترابی با بیان اینکه پروژه شهرک بازیافت پسماند در مرحله ارزیابی نهایی است، خاطر نشان کرد: مدیریت پسماند خانگی در استان، بر عهده شهرداری، بخشداری و دهیاری هاست، برای این منظور، شهرداری برای حفظ محیط زیست و مدیریت پسماند در پی ایجاد شهرک بازیافت پسماند با رعایت استانداردهاست.

معاون سرمایه گذاری و مشارکت های اقتصادی شهرداری قزوین همچنین به ویژگی های پروژه ایجاد شهرک بازیافت پسماند پرداخت و گفت: در صورت تایید نهایی، این شهرک در مساحتی در حدود 30 هکتار در کنار سایت پردازش زباله محمدآباد ایجاد می شود.

به گفته این مقام مسئول، آورده سرمایه گذار برای ایجاد این شهرک، حدود  60میلیارد تومان با قابلیت تفکیک، پردازش و تبدیل زباله های خشک به مواد اولیه برای بازیافت با رعایت آخرین استانداردهای محیط زیستی است.

پایان پیام

تصاویر مرتبط