پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

فدائی‌فر، مدیر منطقه سه شهرداری قزوین خبر داد؛

ابلاغ 297 رای کميسيون ماده صد منطقه سه شهرداري قزوين به شهروندان

کیومرث فدائی‌فر، مدیر منطقه سه شهرداری قزوین گفت: در سه ماه اول سال جاری ابلاغ 297 رای کمیسیون ماده صد واحد شهرسازی منطقه سه شهرداری قزوین به شهروندان ارسال شده است.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه شهرداری قزوین؛ فدائی‌فر افزود: همچنین در این مدت 374 ابلاغ اخطاریه 10روزه(دفاعیه) برای ارائه مدارک به کمیسیون به شهروندان ارسال شده است.

وی با بیان اینکه در این مدت 516 پرونده به کمیسیون ماده صد ارسال شده است،بیان کرد: در این مدت تعداد پرونده های آراء اخذ شده از کمیسیون ماده صد 199 مورد، پرونده‌های وصولی از واحد درآمد 100مورد و تعداد پرونده های تحویل شده به درآمد 253بوده است.

این مقام مسوول گفت: بيشترين تخلفات براي تشکيل پرونده و ارسال آن به کميسيون ماده صد در زمينه‌های مازاد سطح مجاز، مازاد طول، کوچک کردن پاسيون، تبديل نور فرعي به اصلي و اضافه بنا است.

وی بیان کرد: مازاد سطح مجاز و کوچک کردن پاسيون نسبت به ديگر تخلفات براي تشکيل پرونده و ارسال آن به کميسيون ماده صد بيشتر است.

این مقام مسوول اضافه کرد: پیگیری و صدور رای برای ارسال  پرونده‌‍‌ها به کمیسیون ماده صد با سرعت خوبی در حال اجراست.

پایان پیام

تصاویر مرتبط