چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

حافظی ، مدیرعامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین :

بروزرسانی طرح بوستان آموزش شهروندی برای اجرا به پایان رسید

محمد اسماعیل حافظی ، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین گفت : بروزرسانی طرح بوستان آموزش شهروندی با تاکید بر پسماند برای اجرا به پایان رسید .

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین؛ محمد اسماعیل حافظی افزود: بروز رسانی این پروژه با هدف ارتقا سطح فرهنگ و آموزش شهروندان در ارتباط با مدیریت دفع مواد زائد، ترویج روحیه صرفه جوئی، بهبود شرایط بهداشتی و کاهش آلودگی های محیط زیست انجام شد و هم اکنون آماده اجراست. 

حافظی از ویژگی های مهم طرح به ایجاد مکانی برای شناخت ، آموزش و مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند، ايجاد  فضاهايي براي آموزش فرح بخش در رابطه با آموزش شهروندی و افزایش و گسترش فضاي سبزشهری  اشاره کرد.

پایان پیام

تصاویر مرتبط