چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

ارتباط مستمر شهرداري قزوين با شهرداري ساري در دستور کار قرار گرفت

محمدوفايي راد، مدير هماهنگي و نظارت بر سازمان هاي خدمات شهري شهرداري قزوين گفت: پيرو بازديد کارگروه فني و اجرايي معاونت خدمات شهري قزوين از شهرداري ساري و در راستاي تحليل نتايج بازديد، جلسه مشترکي با حضور معاون خدمات شهري ساري برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين؛ وفايي راد در اين جلسه اقدامات و دستاوردهاي شهرداري قزوين در حوزه هاي مختلف خدماتي را  تشريح و بازديد از مجموعه اقدامات شهرداري ساري را بسيار سودمند توصيف کرد.

همچنين در اين جلسه معاون خدمات شهري ساري با اشاره به اهميت مازندران به عنوان يکي از مقاصد مهم گردشگري کشور، مهمترين معضل شهرداري ساري را مبحث توليد زباله دانست و به تشريح برنامه هاي معاونت در راستاي جمع آوري، تفکيک، حمل و دفن زباله پرداخت.

وي درآمد پايدار براي شهرداري ها را از اهم امور دانسته و بر استمرار ارتباط بين شهرداري قزوين و ساري جهت تبادل تجربيات تاکيد کرد .

لازم به ذکر است؛ در اين جلسه نشان شهرداري قزوين به همراه لوح تقدير به نيابت از معاون خدمات شهري تقديم ميزبان شد.

تصاویر مرتبط