دوشنبه ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

نشست بررسي سامانه مديريت اطلاعات پروژه شهرداري قزوين برگزار شد

حسنعلي اصغري، معاون برنامه‌ريزي و توسعه سرمايه‌انساني شهرداري قزوين از برگزاري نشست بررسي سامانه مديريت اطلاعات پروژه با رويکرد تمرکز بر روي پروژه‌ها، ارزيابي و اثربخشي فرآيندها در کميته ساختار و فناوري‌هاي مديريتي خبر داد.

به گزارش روابط‌عمومي معاونت برنامه‌ريزي و توسعه سرمايه‌انساني شهرداري قزوين؛ اصغري افزود: سيستم‌هاي مديريت اطلاعات پروژه مجموعه‌اي از تکنيک‌ها و ابزارهاي مورد استفاده در مديريت پروژه مي‌باشند که با هدف جمع‌آوري و سامان‌دهي اطلاعات موجود در يک پروژه طراحي و اجرا مي‌گردند و مديران پروژه‌ها از آن براي يک‌نواخت‌سازي و توزيع اطلاعات به‌شکل الکترونيکي استفاده مي‌کنند.

اصغري با اشاره به اينکه در سيستم‌هاي مديريت اطلاعات پروژه مي‌توان در سطوح بالا و پائين مديريتي و اجرايي در پروژه‌ها براي ارتباط با يکديگر استفاده شوند، افزود: سيستم‌هاي مديريت اطلاعات پروژه کمک شاياني به برنامه‌ريزي و مديريت زمان، اجرا و فرآيند اتمام پروژه مي‌کنند. به‌طوريکه در هنگام برنامه‌ريزي فرآيندهاي پروژه، مديران مي‌توانند ضمن بهره‌مندي از ابزارهاي سامانه، برآورد بهتري از هزينه‌ها و بودجه داشته باشند.

معاون برنامه‌ريزي و توسعه سرمايه‌انساني شهرداري قزوين تصريح‌کرد: سامانه مديريت اطلاعات پروژه در‌ صورت طراحي صحيح مي‌تواند به ابزاري بسيار مفيد و کاربردي در دست مديران پروژه‌ها تبديل گردد.

اصغري از جمله اهداف ايجاد سامانه مديريت اطلاعات پروژه را ايجاد يک سيستم اطلاعاتي يکپارچه براي پروژه‌ها، تهيه و تدارک اطلاعات مفيد براي تصميم‌گيري مديريتي، دسترسي آسان به اطلاعات پروژه توسط کاربران، بالا بردن سرعت گردش اطلاعات، بالا بردن سطح امنيت اطلاعات پروژه، استفاده از گزارشات متنوع و مفيد، ايجاد سيستم مستند‌سازي مفيد پروژه، بهبود کارايي و اثر‌بخشي پروژه، تطبيق‌پذيري با فرآيند‌هاي سازمان، ارتباط با بقيه سيستم‌هاي سازماني و پشتوانه اطلاعاتي براي استفاده از اطلاعات همه پروژه‌هاي سازمان برشمرد.

اين مقام مسئول خاطرنشان کرد: مديريت پروژه نيازمند يك نظام مديريت مدرن در داخل پروژه‌ها و سازمان‌ها است. چراکه يک نظام جديد و مدرن با بهره‌مندي از ابزارهاي يک‌پارچه مديريتي حاصل مي‌شود و اين مقوله صرفاً با وجود يك سيستم مديريت اطلاعات بهوجود نخواهد آمد و نيازمند تغيير در مهارت‌هاي تيم مديريت پروژه، افزايش سواد فن‌آوري اطلاعات و اصلاح رويه‌ها و ساختارها در سازمان‌ها مي‌باشد.

گفتني است؛ جلسه کميته ساختار و فناوري‌هاي مديريتي شهرداري قزوين با موضوع بررسي سامانه مديريت اطلاعات پروژه و رويکرد تمرکز بر روي پروژه‌ها، ارزيابي و اثربخشي فرآيندها با حضور معاون برنامه‌ريزي و توسعه سرمايه‌انساني، معاون سرمايه‌گذاري و مشارکت، مدير شهرداري منطقه 3، مدير مالي شهرداري، رئيس سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات، رئيس سازمان مديريت پسماندها و مدير نوسازي و تحول اداري شهرداري قزوين برگزار شد.

پايان پيام

تصاویر مرتبط