جمعه ۱۳۹۷/۰۲/۲۱

بررسي و تاييد توليد داخلي درب‌هاي ضد حريق صورت گرفت

کارگروه مشترک ايمني حريق شهرداري قزوين از تعدادي کارخانه توليد درب‌هاي ضد حريق بازديد کردند.

به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين؛  کارگروه مشترک ايمني حريق شهرداري از کارشناسان اداره نظارت حوزه معاونت شهرسازي و معماري، کارشناسان واحد پيشگيري سازمان ايمني و آتش‌نشاني شهرداري قزوين تشکيل شده است.

بر اساس اين گزارش؛ نظر به اهميت موضوع ايمني و حريق در ساختمان‌ها هدف از اين بازديد بررسي و شناسايي محصولات با کيفيت و توليد داخل کشور است.

در اين گزارش آمده است؛ نکات اجرايي رعايت شده و استانداردهاي اخذ شده اين شرکت‌ها با توجه به خط توليد مجهز خود مي‌تواند نياز کشور را به جهت تامين درب هاي ضد حريق تامين کند.

پايان پيام

تصاویر مرتبط